♦ PROTOCOLO COVID-19

Plan de Continxencia COVID-19 || Adaptacións sanitarias COVID-19

 

♦ CALIDADE

Política de calidade

 

♦ ESTATUTOS

Estatutos da Asociación Itínera

 

♦ CÓDIGO ÉTICO

Clica no noso código ético

 

♦ MEMORIAS ECONÓMICAS

Memoria económica ano 2019 || Memoria económica ano 2020

 

♦ MEMORIAS

Memoria de actividades 2020

 

♦ PLAN DE IGUALDADE

Plan de igualdade 2020-2024

 

♦ PLAN DE VOLUNTARIADO

Plan de Voluntariado 2021-2023